X

AKTUALNOŚCI

WYBRANE PROJEKTY

Novo Tech, logo
EDC expert in Direct Communication, logo
Zaberd_logo
MPS International, logo
Velvet Care, logo
Market Planet, logo
Organic Farma Zdrowia, logo
AG Foods, logo
Ceko, logo
Good Food, logo
Fiten, logo
Medort, logo
Limito, logo
Zetkama, logo
Bipromet, logo
Kuźnia Polska, logo

Firma AVALLON Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Budowa zintegrowanego systemu telekomunikacyjno-informatycznego dla celów komunikacji i zarządzania spółkami funduszy Private Equity” na podstawie umowy UDA-RPLD.03.06.00-00-647/10-00 w ramach działania III.6 Rozwój mikro- i małych przedsiębiorstw RPO WŁ na lata 2007-2013. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.

UE loga