X

AKTUALNOŚCI

WYBRANE PROJEKTY

Plasma System SA
novo_tech_czb
edc
zaberd_czb
mps
velvet_czb
market_planet_czb
organica_czb
ag_foods_czb
ceko_czb
good_food_czb
fiten_czb
medort_czb
limito_czb1-150x150
zetkama_czb
bipromet_czb
k_czb

Firma AVALLON Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Budowa zintegrowanego systemu telekomunikacyjno-informatycznego dla celów komunikacji i zarządzania spółkami funduszy Private Equity” na podstawie umowy UDA-RPLD.03.06.00-00-647/10-00 w ramach działania III.6 Rozwój mikro- i małych przedsiębiorstw RPO WŁ na lata 2007-2013. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.

UE_pasek