X
Inwestycje kapitałowe z funduszem kapitałowym

INWESTYCJE KAPITAŁOWE

Przeprowadzamy inwestycje kapitałowe wspierające menedżerów. Jesteśmy aktywnym inwestorem kapitałowym – ale nasza rola to wpieranie, a nie zastępowanie menedżerów.


AKTYWNIE WYKORZYSTUJEMY SIEĆ NASZYCH KONTAKTÓW

Nasza baza adresowa obejmuje kontakty do ponad 2500 menedżerów, z którymi utrzymujemy dobre relacje. Ich doświadczenie i powiązania mogą być użyteczne dla naszych spółek portfelowych. Jesteśmy w stanie dotrzeć do ekspertów branżowych, również zagranicznych,
poprzez współpracę z firmami doradztwa personalnego i z sieciami zrzeszającymi doświadczonych menedżerów z zachodniej Europy. Posiadamy bardzo dobre relacje z firmami doradczymi z obszaru fuzji i przejęć w Europie Wschodniej.

EFEKTYWNIE I SPRAWNIE REALIZUJEMY TRANSAKCJE WYKUPU OD ZAGRANICZNYCH WŁAŚCICIELI

Transakcje wykupu od zagranicznych podmiotów wymagają dobrej komunikacji i zrozumienia intencji sprzedającego, sprawnej i poufnej realizacji. Szybkość działania jest często warunkiem niezbędnym do sukcesu. W wykupach koncernowych ważna jest dobra ocena bieżących i zaplanowanie przyszłych powiązań ze sprzedającym.
Mamy duże doświadczenie w tego typu transakcjach. VELVET Care odkupiliśmy od amerykańskiego koncernu, ORE polskiej gałęzi francuskiego telekoma Orange, zaś MPS International- producenta kosmetyków i opakowań od szwedzkiej firmy MPS Holding AB.

POPIERAMY I AKTYWNIE ANGAŻUJEMY SIĘ W EKSPANSJE ZAGRANICZNE

W każdej z naszych spółek portfelowych szczegółowo analizujemy i wspieramy możliwości ekspansji zagranicznej. Sztandarowym przykładem w tym zakresie może być nasza inwestycja w spółce MEDORT SA. – działającej w obszarze ortopedii i rehabilitacji. W trakcie inwestycji kapitałowej AVALLON, sfinalizował przejęcie REHAB-lidera rynku węgierskiego.
REHAB utworzył dwie Spółki w Rosji oraz nabył czołowy podmiot na rynku niemieckim Meyra Ortopedia. Poprzez akwizycje Medort SA rozszarzył skalę działalności na kolejne kraje europejskie, realizując długoterminową strategię budowy wiodącego gracza regionu. Od momentu inwestycji funduszu MEDORT zwiększył wartość sprzedaży blisko ośmiokrotnie.

WSPIERAMY KONSOLIDACJĘ I ROZWÓJ FIRM

Chętnie inwestujemy w spółki mające plan konsolidacji i rozwoju. Możemy wspierać zarówno proces nabywania innych podmiotów, jak również proces fuzji. Dobrym przykładem może być – Organic Farma Zdrowia największa – sieć sklepów z ekologiczną żywnością w Polsce. W okresie naszej inwestycji Spółka rozwinęła sieć posiadanych sklepów, nabyła spółkę hurtową Eco Vital i przejęła inną sieć sklepów z tradycyjną żywnością – Tradycyjne Jadło.
Innym przykładem może być notowana na giełdzie ZETKAMA, która w momencie inwestycji kapitałowej osiągała wyniki sprzedaży na poziomie 80 mln złotych. Na przełomie kilku lat, przy wsparciu funduszu AVALLON spółka przejęła kilka spółek: Śrubena S.A. , Armak S.A. , MCS S.A. , Techmadex S.A., co pozwoliło na ponad 5- krotny wzrost sprzedaży i pociągnęło za sobą silny wzrost wartości Spółki.

EFEKTYWNIE I SPRAWNIE REALIZUJEMY TRANSAKCJE WYKUPU OD PRYWATNYCH WŁAŚCICIELI

Dla wielu właścicieli spółek prywatnych, zakładanych często na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku najważniejszym zagadnieniem staje się problem sukcesji. Często właściciele niechętnie widzą nabycie firmy przez konkurenta branżowego i preferują transakcję z inwestorem finansowym. AVALLON, z racji profilu działania, jest dla wielu właścicieli, atrakcyjnym partnerem.
Wśród wielu naszych transakcji tego typu możemy wymienić nabycie od założycieli udziałów spółki GOOD FOOD, producenta wafli ryżowych oraz czeskiej spółki AG FOODS, działającej w obszarze dostaw do operatorów maszyn vendingowych i kanału dystrybucji Horeca.

WSPÓŁPRACUJEMY Z CZOŁOWYMI FUNDUSZAMI W EUROPIE

AVALLON jest członkiem organizacji EPEC (European Private Equity Club) zrzeszającej niezależne fundusze z różnych krajów. Umożliwia to rozszerzenie sieci kontaktów i jest pomocne przy planowanych akwizycjach spółek portfelowych.

ULEPSZYMY CONTROLLING I SYSTEMY KONTROLI RYZYKA

Obecnie każda z firm jest narażona na dużą zmienność otoczenia biznesowego. Mamy dostęp do najlepszych wzorców w zakresie kontrolingu i jesteśmy je w stanie wdrożyć oraz wykorzystać w nowych podmiotach.

 

TYPOWY PRZEBIEG PROJEKTU

Typowy przebieg projektu z funduszem kapitałowym

PIERWSZY KONTAKT / WSTĘPNA OCENA ATAKCYJNOŚCI PROJEKTU

Podstawą nawiązania współpracy jest bezpośredni kontakt partnerów AVALLON
z menedżerami zamierzającymi uczestniczyć w wykupie. Nie stosujemy formularzy aplikacyjnych.Wstępną ocenę projektu budujemy w oparciu o omówienie celów i uwarunkowań transakcji z osobami, które będą w niej odgrywały istotną rolę. Oczekujemy udostępnienia podstawowych informacji o projekcie po podpisaniu listu o poufności. Na tym etapie chcielibyśmy mieć także możliwość odwiedzenia firmy, zapoznania się z jej organizacją. Analiza uzyskanych informacji pozwala nam wyrobić sobie opinię co do racjonalności transakcji i jej wykonalności.

LIST INTENCYJNY

W przypadku zainteresowania inwestycją kapitałową z naszej strony, proponujemy menedżerom podpisanie listu intencyjnego, określającego dalszy przebieg projektu i relacji uczestników.

BIZNESOWE „DUE DILLIGENCE”

Po podpisaniu listu intencyjnego przystępujemy do szczegółowych analiz planowanego przedsięwzięcia w oparciu o metodologię wypracowaną przez AVALLON w ramach prac nad projektami wykupowymi (Biznesowe „due diligence”). Oczekujemy pełnej współpracy ze strony grupy menedżerskiej.

UZGODNIENIA Z GRUPĄ MENEDŻERSKĄ

Wyniki prac są wspólnie omawiane i przyjmowane jako podłoże realizacji wykupu. Następnie uzgadniane są kluczowe warunki współpracy Fundusz – Menedżerowie („Term Sheet” z Grupą Menedżerską). Są one podpisywane po podjęciu przez Fundusz wstępnej decyzji inwestycyjnej (ostateczna decyzja jest uzależniona od zakończenia negocjacji oraz pogłębionego badania Spółki w wybranych obszarach (o ile jest to konieczne).

OFERTA

Przygotowujemy w uzgodnieniu z menedżerami ofertę zakupu akcji (udziałów) na rzecz negocjacji z właścicielem.

POGŁĘBIONE „DUE DILLIGENCE”

W niektórych przypadkach podjęcie ostatecznej decyzji może wymagać pogłębionego badania Spółki (Pogłębione „due diligence”). Decyzja o nim zapada po negocjacjach i uzgodnieniach w właścicielem co do kluczowych parametrów transakcji (może być podpisana umowa przedwstępna). Najczęściej pogłębione badanie może dotyczyć obszaru podatków, aspektów prawnych lub ochrony środowiska.

NEGOCJACJE

Ze względu na „delikatną” pozycję menedżerów w procesie nabycia jesteśmy przygotowani na odgrywanie wiodącej roli w negocjacjach, lecz oczywiście ich przebieg podlega każdorazowo indywidualnemu omówieniu.W wielu wypadkach wstępne negocjacje są już prowadzone na początku procesu wykupu.

URUCHOMIENIE FINANSOWANIA

ZAMKNIĘCIE TRANSAKCJI

W wypadku pomyślnego zamknięcia poprzednich etapów Fundusz podejmuje finalną decyzję inwestycyjną. Po jej podjęciu uzgadniamy pomiędzy wszystkimi stronami ostateczne warunki transakcji. Podpisanie umów nabycia, umowy akcjonariuszy (wspólników) regulującej relacje pomiędzy akcjonariuszami (udziałowcami) po zakończeniu wykupu oraz zawarcie umów z bankami udzielającymi finansowanie dłużnego stanowi zamknięcie transakcji i podstawę dla uruchomienia środków funduszu.Całość procesu nie powinna trwać dłużej niż 12 tygodni. Oczywiście na dynamikę projektu wpływ ma szereg okoliczności, także pozostających poza wpływem zarówno naszym, jak i grupy menedżerskiej (np. przebieg negocjacji ze strony sprzedającego).

 

otwartość, napis

ZBIERAMY WIEDZĘ

KONFERENCJE

Zespół AVALLON aktywnie uczestniczy w konferencjach poświęconych tematyce private equity zarówno w Polsce, jak i zagranicą.

CMBOR

Dzięki współpracy z The Centre for Management Buy-out and Private Equity Research (CMBOR) z Nottingham, które od 20 lat monitoruje europejski rynek wykupów menedżerskich AVALLON ma dostęp do unikalnych danych rynkowych, niedostępnych dotąd w Polsce.

PSIK

AVALLON od 2004 roku jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych. www.psik.org.pl Tomasz Stamirowski, Partner Zarządzający AVALLON, jest współzałożycielem Komitetu ds. Transakcji Lewarowanych, działającego przy Polskim Stowarzyszeniu Inwestorów Kapitałowych.

EVCA

Fundusz AVALLON działa zgodnie ze standardami europejskiego stowarzyszenia branży private equity – The Europen Private Equity and Venture Capital Association www.ecva.eu

FUNDUSZ KAPITAŁOWY PRACUJĄCY WSPÓLNIE Z MENEDŻERAMI

Szczególny priorytet dla naszych funduszy kapitałowych mają w projekty wykupowe typu MBO, gdzie menedżerowie inicjują współpracę, aktywnie uczestniczą w projekcie nabycia i są gotowi do zaangażowania własnych środków.

MAMY WSPÓLNY CEL

Kiedy inwestujemy, chcemy mieć za partnerów dobry zespół menedżerów, z którym mamy ustalone wspólnie cele operacyjne spółki jak i cele w zakresie budowy jej wartości.

ZNAMY SWOJĄ ROLĘ

Zapewniamy menedżerom samodzielność działań w uzgodnionym zakresie celów biznesowych. Naszą rolą jest wspieranie, doradztwo i ocena spójności działań z uzgodnioną strategią oraz ustalonymi zadaniami.

WSPÓLNIE INWESTUJEMY

Popieramy zaangażowanie kapitałowe menedżerów. Zapraszamy do udziału w inwestycji kapitałowej w ramach dostępnych dla menedżera środków. Udział menedżerów może być wspierany przez program opcji menedżerskich zależny od realizacji celów kapitałowych.

BUDUJEMY PARTNERSKIE RELACJE

Budujemy wieloletnie, partnerskie relacje. Oczekujemy wzajemnego wykonania ustaleń i zaangażowania w realizację celów.
Niezależność, napis

ZAKUP AUKCJI LUB UDZIAŁÓW PRZEZ FUNDUSZ KAPITAŁOWY

Wykupujemy akcje lub udziały od właścicieli zainteresowanych sprzedażą. Możliwe jest również objęcie przez Fundusz kapitałowy nowej emisji akcji lub udziałów.


4-15 mln €

ZAKRES INWESTYCJI FUNDUSZY

3-7 lat

OKRES INWESTYCJI

50-60%

WIĘKSZOŚCIOWY UDZIAŁ FUNDUSZU

LEWAROWANIE TRANSAKCJI

W przypadku stabilnych firm możliwe jest wykorzystanie w transakcji finansowania dłużnego.

ZNACZĄCY UDZIAŁ

Preferujemy sytuacje, gdy Fundusz kapitałowy ma pozycję akcjonariusza większościowego.

UDZIAŁ MENEDŻERÓW

Preferujemy transakcje, w których menedżerowie angażują własne środki finansowe.

POZIOM INWESTYCJI

Zakres inwestycji Funduszu kapitałowego wynosi od 4 do 15 milionów euro. Może on być dodatkowo powiększony o finansowanie dłużne lub dodatkowy kapitał ze strony inwestorów Funduszu kapitałowego.

LOKALIZACJA

Inwestujemy głównie w firmy prowadzące działalność w Polsce, ale jesteśmy również zainteresowani transakcjami w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, będących członkami Unii Europejskiej.

WYNIKI FINANSOWE

Oczekujemy stabilnych wyników finansowych z potencjałem wzrostu.Nie inwestujemy w typoweprojekty restrukturyzacyjne.

POZYCJA RYNKOWA

Chcemy współpracować z wiodącymi firmami w wybranym segmencie rynku, o sprawdzonym modelu biznesowym i ugruntowanej pozycji.

BRANŻA

Nie mamy preferencji branżowych, jednak nie inwestujemy: w produkcję i obrót alkoholem, tytoniem, hazard, przedsięwzięcia spekulacyjne, a także przemysł zbrojeniowy, jak również technologie szczególnie uciążliwe dla środowiska.

OKRES INWESTYCJI

Od 3 do 7 lat.

DZIELIMY SIĘ WIEDZĄ

KLUB MENEDŻERÓW MBO

Elitarny Klub dla menedżerów zainteresowanych wykupami, jest ofertą skierowaną do aktywnych członków kadry zarządzającej, którzy planując swoją karierę zawodową, chcą w przyszłości realizować również własne plany inwestycyjne.

PORTAL MBO

Realizując filozofię otwartości i dzielenia się wiedzą, AVALLON uruchomił i rozwija autorski program informacyjny dla polskich menedżerów. Jego częścią jest serwis internetowy www.mbo.pl W portalu można znaleźć odpowiedzi na wiele pytań, które nurtują menedżerów zainterseowanych wykupem. Serwis doradza m.in. jak menedżer może zachować się w sytuacji, gdy dowie się, że jego firma zostanie sprzedana. W portalu można również znaleźć definicje i wyjaśnienia wielu pojęć z obszaru rynku kapitałowego.

WYRÓŹNIENIA

W 2014 roku AVALLON został zwycięzcą kategorii-Wschodząca Gwiazda podczas XI Forum Private Equity&Venture Capital organizowanego przez Puls Biznesu. W 2013 roku AVALLON został zwycięzcą kategorii Najlepszy Fundusz Roku 2012 w kategorii Funduszy do 200 mln euro podczas konferencji Private Equity Forum & Awards Gala organizowanej przez Executive Club.

PRASA

Jesteśmy autorami kilkudziesięciu artykułów i wywiadów w roli ekspertów branży private equity.

 

KONFERENCJE AVALLON

VII Konferencja – Dla menedżera i właściciela – Aspekty praktyczne współpracy menedżerów z funduszem private equity, doradcami i bankami przy realizacji transakcji wykupu.

9 maja w Łodzi odbyła się VII Konferencja AVALLON – Dla menedżera i właściciela – Aspekty praktyczne współpracy menedżerów z funduszem private equity, doradcami
i bankami przy realizacji transakcji wykupu.

VII Konferencja AVALLON >

VI Konferencja – od menedżera do właściciela

Cykliczna konferencja stanowiła unikalną okazję do zapoznania się z doświadczeniami osób, które w transakcjach wykupu menaderskiego  oraz poznanie praktycznych aspektów transakcji, ze szczególnym uwzględnieniem dostępu do źródeł finansowania.

VI Konferencja AVALLON >

V Konferencja – Wykupy Menedżerskie - FORBES AVALLON MBO Executive Congress

Zespół AVALLON aktywnie uczestniczy w konferencjach poświęconych tematyce private equity zarówno w Polsce, jak i zagranicą.

V Konferencja AVALLON >

IV Konferencja – Wykupy Menedżerskie i Transakcje Lewarowane (MBO, LBO…) w Polsce w roku 2005

9 maja 2006 roku po raz czwarty AVALLON Sp. z o.o. wraz z Gazetą Prawną zorganizowali coroczną Konferencję – Wykupy Menedżerskie i Transakcje Lewarowane (MBO, LBO…) w Polsce w roku 2005.

IV Konferencja AVALLON >

III Konferencja – Wykupy Menedżerskie i Transakcje Lewarowane (MBO, LBO…) w Polsce w roku 2004

9-10 maja 2005 roku w Pałacu Izraela Poznańskiego w Łodzi oraz we wnętrzach Łódzkiego Klubu Biznesu odbyła się III edycja Konferencji

III Konferencja AVALLON >

II Konferencja – Wykupy Menedżerskie (MBO, LBO…) w Polsce w roku 2003

AVALLON wraz z WSHE w Łodzi, zorganizował drugą coroczną Konferencję poświęconą tematyce – Wykupów Menedżerskich.

II Konferencja AVALLON >

I Konferencja – Wykupy Menedżerskie (MBO, MBI, LBO…) w Polsce w roku 2002

13-14 lutego 2003 roku w siedzibie Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi odbyła się Konferencja poświęcona w całości wykupom menedżerskim.

I Konferencja AVALLON >