X
Doświadczony fundusz inwestycyjny

ZARZĄDZAMY FUNDUSZAMI INWESTYCYJNYMI

Od ponad 20 lat zajmujemy się inwestycjami kapitałowymi. AVALLON jest doświadczonym pionierem rynku wykupów menedżerskich w Polsce. Do tej pory uczestniczyliśmy w ponad 100 transakcjach.


FILOZOFIA DZIAŁANIA

Szansa na przejście z pozycji menedżera na pozycję współwłaściciela zwykle zdarza się tylko raz w życiu i wymaga spełnienia kilku warunków. Jednym z nich jest odpowiedni partner finansowy, który oprócz środków finansowych, wniesie doświadczenie i wiedzę niezbędną do powodzenia transakcji wykupu oraz późniejszego rozwoju firmy, stworzy partnerskie relacje, a także zapewni przejrzystość, niezależność i szybkość w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Cechy te są również ważne dla menedżerów, którzy są już właścicielami firmy i szukają dodatkowego finansowania. Dla wielu właścicieli istotne jest w czyje ręce przekażą firmę, jak będzie prowadzony proces sprzedaży oraz jak będzie przebiegał dalszy rozwój tej firmy.
AVALLON, będący pionierem rynku wykupów menedżerskich w Polsce, od początku swojego istnienia promuje zaangażowanie menedżerów w transakcje kapitałowe. Wierzymy, że partnerskie relacje i wspólne zaangażowanie finansowe oraz ciężka praca menedżerów i inwestora finansowego, to świetne podłoże do zapewnienia dalszego rozwoju firmy, w którą inwestujemy. Zaufało nam wielu menedżerów oraz właścicieli, dzięki czemu uczestniczyliśmy już w ponad stu transakcjach wykupów. Zaufali nam również doświadczeni międzynarodowi inwestorzy, dzięki którym mamy środki na realizację kolejnych transakcji.

Partnerzy Avallon

PARTNERZY

AKTYWNY INWESTOR


AVALLON Sp. z o.o. jest niezależną polską firmą, zarządzającą funduszami inwestycyjnymi private equity. Właścicielami firmy są Partnerzy AVALLON FUND, co gwarantuje szybkość i niezależność w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Firma zarządzająca AVALLON ma wieloletnie doświadczenie w realizowaniu transakcji
wspólnie z menedżerami – Management Buy Out (MBO). Od 2001 r. uczestniczyła w ponad 100 transakcjach typu MBO i jest pionierem tego rynku w Polsce. Doświadczenie w obszarze inwestycji kapitałowych Partnerzy AVALLON zdobywali od roku 1993.
Wspólnie rozpoczynali karierę w łódzkim PBG Bank S.A., który utworzył jeden z pierwszych w Polsce funduszy inwestycyjnych i aktywnie działał w obszarze inwestycji kapitałowych. Bank, po fuzji w 1998 r., wszedł w skład Grupy Pekao S.A.

ZESPÓŁ

HISTORIA

od 2012, Działalność Inwestycyjna

DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA

linia

– AVALLON MBO FUND II

– 109 MLN Euro

– Inwestycje z menedżerami

– Inwestorzy międzynarodowi i krajowi

od 2007, Działalność Inwestycyjna

DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA

linia

– AVALLON MBO FUND I

– 50 MLN Euro

– Inwestorzy międzynarodowi

2007-2004, Działalność Inwestycyjna

DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA

linia

– Zaangażowanie krajowych inwestorów w inwestycje

– Menedżerowie współwłaścicielami firm

– 4 zrealizowane z sukcesem inwestycje kapitałowe

– AVALLON MBO Sp. z o.o.

2006-2001, Działalność doradcza

DZIAŁALNOŚĆ DORADCZA

linia

– Specjalizacja w transakcjach wykupów menedżerskich MBO/LBO

– AVALLON Sp. z o.o.

– Lider doradztwa na rynku MBO

2000-1993, Budowanie kompetencji zespołu

BUDOWA KOMPETENCJI ZESPOŁU

linia

– Działalność inwestycyjna i restrukturyzacyjna w PBG Bank S.A.

– Funkcje kierownicze w przedsiębiorstwach

– Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi

– Zarządzanie inwestycyjami private equity

Inwestycje kapitałowe z funduszem kapitałowym

CO NAS WYRÓŻNIA

NIEZALEŻNOŚĆ

Decyzje w zakresie inwestycji zapadają w Polsce, w gronie partnerów AVALLON, będących właścicielami firmy zarządzającej. Nasi inwestorzy mają prawa informacyjne nie decyzyjne. Sprzyja to szybkości i efektywności działania.

WIEDZA

Wiedzę zdobywamy zarówno poprzez dokonywane transakcje, jak i obserwację najlepszych praktyk biznesowych.

PRZEJRZYSTOŚĆ

Informacje o nas, o tym co robimy, rodzajach finansowania są w pełni dostępne dla naszych partnerów biznesowych. Jesteśmy na rynku od wielu lat i mamy referencje od szeregu menedżerów z którymi zrealizowaliśmy wspólnie transakcje.

ZAANGAŻOWANIE

Jesteśmy inwestorem aktywnym. Służymy firmom swoimi kwalifikacjami i tworzymy nowe możliwości biznesowe dzięki posiadanym kontaktom.

OTWARTOŚĆ

W ramach prowadzonych konferencji oraz szkoleń chętnie dzielimy się wiedzą na temat wykupów menedżerskich. Menedżerowie rozważający kierunki zmian właścicielskich, zawsze znajdą w nas partnera do rozmów, przy gwarancji pełnej poufności.

PARTNERSTWO

Budujemy partnerskie relacje z poszanowaniem interesu wszystkich uczestników transakcji.

 

WSPÓŁPRACA

WSPÓŁPRACUJEMY Z CZOŁOWYMI FUNDUSZAMI INWESTYCYJNYMI W EUROPIE

EPEC

AVALLON jest członkiem organizacji EPEC ( European Private Equity Club) zrzeszającej niezależne fundusze inwestycyjne z różnych krajów. Umożliwia to rozszerzenie sieci kontaktów i jest pomocne przy planowanych akwizycjach spółek portfelowych.

PSIK

AVALLON od 2004 roku jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych.

www.psik.org.pl

Tomasz Stamirowski, Partner Zarządzający AVALLON, jest współzałożycielem Komitetu ds. Transakcji Lewarowanych, działającego przy Polskim Stowarzyszeniu Inwestorów Kapitałowych.

Współpraca z czołowymi funduszami inwestycyjnymi w Europie

Członkowie EPEC w Europie