X

Noworoczne spotkanie menedżerów AVALLON

20.01.2016r.

Noworoczne spotkanie menedżerów AVALLON

20 stycznia 2016 roku w Łodzi, odbyło się Noworoczne Spotkanie Menedżerów AVALLON.
W hotelu Andels spotkali się menedżerowie wszystkich spółek portfelowych funduszu oraz zaproszeni goście.
Tematem przewodnim spotkania była dyskusja na temat doświadczeń w zarządzaniu wybranymi spółkami portfelowymi.
Wśród panelistów swoje prezentacje przedstawili: Pan Leszek Jurasz- Prezes Zarządu Grupy Kapitałowej ZETKAMA , Pan Artur Pielak- Prezes Zarządu VelvetCARE oraz Pan Michał Perner -Prezes Zarządu MEDORT SA. Ta część panelu zakończyła się wspólną dyskusją na temat zagadnień organizacyjnych w spółkach portfelowych.
Ostatnią część spotkania dotyczącą ‘Oceny otoczenia-wpływu na firmy w 2016 roku’ poprowadził Pan Flawiusz Pawlak z Investsight.
Niespodzianką dla uczestników spotkania był koncert sekstetu akordeonowego OLD STARS, który zakończył część oficjalną.
W skład zespołu wchodzi Partner funduszu AVALLON- Pan Michał Zawisza
oraz pozostali wykonawcy:
Michał Sikorski – akordeon / Przemysław Jankowski – akordeon /
Damian Jaworski – akordeon / Marcin Piotrowski – akordeon /
Sławomir Stopczyk (dyrektor artystyczny) – akordeon basowy /
Justyna Michalska – śpiew / Natalia Budzyńska – flet