X

TRANSAKCJE WYKUPU

W ciągu 20-letniej pracy zdobyliśmy zaufanie wielu menedżerów i właścicieli. Wspólnie z nimi przeprowadziliśmy już ponad 100 transakcji wykupu. Budujemy relacje partnerskie, dbamy o interes wszystkich stron transakcji wykupu.TYPY TRANSAKCJI

MBO (MANAGEMENT BUY-OUT)

Aktualny zarząd firmy wraz z Funduszem ubiega się o zakup pakietu kontrolnego akcji lub udziałów.

MBI (MANAGEMENT BUY-IN)

Grupa menedżerska, nie mając szansy na nabycie firmy, w której pracuje, zamierza nabyć inny podmiot, gdzie może wykorzystać swoje doświadczenia i wiedzę.

Więcej o wykup menedżerski MBI (management buy-in)

WYKUP PRACOWNICZY

Pracownicy ubiegają się o zakup własnej firmy i poszukują partnera finansowego do wspólnej realizacji wykupu.

WYKUP AKCJI OD CZĘŚCI AKCJONARIUSZY LUB UDZIAŁOWCÓW

W sytuacji konfliktu właścicieli dotyczącego strategii rozwoju spółki Inwestycja Funduszu obejmuje odkupienie akcji (udziałów) od części akcjonariuszy lub udziałowców. Decyzja ta eliminuje spór i pozytywnie wpływa na rozwój spółki.

WYKUP AUKCJI (UDZIAŁÓW) Z DOFINANSOWANIEM (BUY AND BUILD)

Sytuacja, w której spółka wymaga dofinansowania, ale aby tego dokonać, trzeba wykupić część akcji od dotychczasowych akcjonariuszy (udziałowców) , którzy nie mogą uczestniczyć w podwyższeniu kapitału lub się mu sprzeciwiają.

Wykup lewarowany LBO (leveraged buy-out)

Transakcja wykupu lewarowanego LBO ma miejsce, gdy przejęcie przedsiębiorstwa finansowane jest długiem. Inwestorzy zapewniają część środków do tego potrzebnych, ale większość to pożyczka bądź kredyt. Dług spłacany jest potem z bieżącej działalności firmy lub ze sprzedaży aktywów.

Więcej o Wykup lewarowany LBO (leveraged buy-out)

PROJEKTY KONSOLIDACYJNE

Projekty obejmujące jednoczesny zakup 2-3 firmy i ich konsolidację.

Więcej o konsolidacja firm