X

V Konferencja – Wykupy Menedżerskie – FORBES AVALLON MBO Executive Congress

V Konferencja – Wykupy Menedżerskie – FORBES AVALLON MBO Executive Congress

12.11.2007r.

V Konferencja – Wykupy Menedżerskie – FORBES
AVALLON MBO Executive Congress

Z racji powołania przez AVALLON pierwszego w Polsce specjalistycznego Funduszu „private equity”, ukierunkowanego na realizację inwestycji w obszarze wykupów menedżerskich (jednym z inwestorów jest Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju), organizujemy wraz z miesięcznikiem FORBES coroczną konferencję poświęconą wykupom menedżerskim – FORBES AVALLON MBO Executive Congress. Jest to już V edycja organizowanych przez nas konferencji.

MBO Executive Congress skierowany jest głównie członków Zarządów spółek, ale także przedstawicieli banków, funduszy inwestycyjnych, kancelarii prawnych oraz biegłych rewidentów. Jest to największe w Polsce forum wymiany poglądów i doświadczeń w tym obszarze rynku kapitałowego.

Z uwagi na specjalny charakter spotkania związany z powołaniem Funduszu, intencją naszą jest pokazanie pomyślnie zrealizowanych wykupów i motywacji ich uczestników, tak aby mogły one stanowić inspirację dla innych menedżerów.