Wykup menedżerski MBI (management buy-in)

Wykup menedżerski MBI to rodzaj transakcji, w której Fundusz Inwestycyjny wraz z grupą zewnętrznych Menedżerów kupują od Właściciela firmę. Do MBI dochodzi w przypadku, gdy w przejmowanej firmie nie ma menedżerów gotowych do udziału w transakcji, a później pracy nad realizacją założonych celów biznesowych. W takiej sytuacji Fundusz będzie szukał Menedżerów gotowych podjąć to wyzwanie na rynku.

Wykup menedżerski z  udziałem zewnętrznych menedżerów

Zdarza się również, że wykup menedżerski MBI inicjowany jest przez zewnętrznych menedżerów. Oni doskonale znają swoje branże i widzą pojawiające się w nich możliwości. Wtedy to oni szukają Funduszu, który sfinansuje transakcję. W jej skutku:

Właściciele – Sprzedają firmę.

Fundusz – Finansuje transakcję i staje się większościowym właścicielem firmy. Ustalane są z  Menedżerami warunki ich udziału w przedsięwzięciu.

Zewnętrzni Menedżerowie – Wchodzą do firmy i stają się jej kadrą zarządzającą. Tak, jak w przypadku MBO, ich udział we własności zależy od poziomu zaangażowania własnych środków i stopnia realizacji celów biznesowych.