X

Fundusze private equity AVALLON MBO są pierwszymi w Europie Środkowo- Wschodniej funduszami private equity specjalizującymi się w transakcjach wykupów menedżerskich – MBO/MBI. Inwestorami w Funduszu są międzynarodowe instytucje finansowe, takie jak:
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz szwajcarski fundusz funduszy zarządzany przez Akina Partners. Kapitał funduszu private equity AVALLON MBO I wynosił 50 milionów euro. Utworzony w grudniu 2012 roku fundusz private equity AVALLON MBO II ma kapitał 109 milionów euro.
Inwestycje sprzed 2007 roku o łącznej wartości ponad 20 mln euro były realizowane poprzez spółkę inwestycyjną AVALLON MBO SA wspólnie z polskimi, prywatnymi inwestorami. Jesteśmy pionierem rynku private equity w Polsce. Od początku istnienia firma AVALLON ma siedzibę w Łodzi.

KAPITAŁ FUNDUSZY PRIVATE EQUITY AVALLON

20 mln €

FUNDUSZ
AVALLON MBO SA

2004-2007

50 mln €

FUNDUSZ
AVALLON MBO FUND I

OD 2007

109 mln €

FUNDUSZ
AVALLON MBO FUND II

OD 2012