X
Zespół inwestycyjny Avallon

ZESPÓŁ INWESTYCYJNY AVALLON

Pracujemy ze sobą od lat dziewięćdziesiątych, wzajemnie uzupełniając się wiedzą i kompetencjami. Od 2001 roku, działamy wspólnie, tworząc AVALLON. Nasz zespół inwestycyjny obejmuje: partnerów, dyrektorów inwestycyjnych, analityków oraz współpracujących prawników. Doświadczenie i wzajemne zaufanie jest naszym bardzo silnym atutem. Wszyscy Partnerzy AVALLON zaczynali karierę zawodową w strukturach PBG Bank S.A. w Łodzi.

PARTNERZY AVALLON

Tomasz Stamirowski, Partner Zarządzający Avallon

Tomasz Stamirowski

Partner Zarządzający

Ukończył Handel Zagraniczny na Uniwersytecie Łódzkim i Zarządzanie na Uniwersytecie w Grenoble, we Francji.Od roku 1995 związany z branżą private equity, był m.in. Wiceprezesem Zarządu Pekao Fundusz Kapitałowy.Posiada doświadczenie w restrukturyzacji zdobyte w Departamencie Restrukturyzacji PBG Bank S.A. Był członkiem zarządu firm produkcyjnych. Uczestniczył w radach nadzorczych wielu spółek, w tym giełdowych (między innymi: STOMIL SANOK,ZETKAMA, Bank BPH). Od roku 2001 związany z AVALLON, prowadził szeregprojektów wykupów menedżerskich.

Linked in Tomasz Stamirowski

Michał Zawisza, Partner Avallon

Michał Zawisza

Partner

Ukończył Handel Zagraniczny na Uniwersytecie Łódzkim i Państwową Szkołę Muzyczną II Stopnia w Łodzi. Pracę rozpoczął w Departamencie Skarbu PBG Bank S.A. Współtworzył i realizował projekty inwestycyjne dla Central Poland Fund i programu Stabilizacja- Restrukturyzacja-Prywatyzacja, pracując w Grupie Zarządzającej ŁÓDŹ – spółce inwestycyjnej PBG Bank S.A.W latach 1999-2001 był odpowiedzialny za inwestycje kapitałowe i zarządzanie płynnością w Grupie Próchnik S.A. oraz był dyrektorem ds. strategii i rozwoju prokurentem w ZWOLTEX S.A. Od 2001 roku współtworzy AVALLON.Specjalizuje się w transakcjach lewarowanych.

Linke in Michał Zawisza

Robert Więcławski, Partner Avallon

Robert Więcławski

Partner

Ukończył Wydział Ekonomii na Uniwersytecie Łódzkim oraz studia MBA w Akademii Koźmińskiego w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał w instytucjach rynku kapitałowego, firmach doradczych z zakresu finansów, strategii, transakcji IPO, M&A i MBO. Związany z rynkiem kapitałowym od początków jego funkcjonowania w Polsce. Pracował jako makler papierów wartościowych w Domu Maklerskim PBG Bank S.A. oraz w Biurze Maklerskim BRE Brokers S.A. Członek zespołu organizującego publiczny rynek pozagiełdowy w Polsce. Członek Zarządu i współwłaściciel firm doradczych. Członek Rad Nadzorczych wielu spółek prywatnych, w tym giełdowych. Od 2001 roku związany z branżą private equity i firmą AVALLON.

Linked in Robert Więcławski

Piotr Miller, Partner Avallon

Piotr Miller

Partner

Prawnik – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 1995-1999 manager i prokurent w Grupie Zarządzającej ŁÓDŹ – spółce inwestycyjnej Powszechnego Banku Gospodarczego S.A. W latach 1999-2001 kierował projektami doradczymi dla jednostek samorządu terytorialnego i firm komunalnych w ramach programu USAID/LGPP.Doświadczenie na rynku private equity zdobywał w grupie Copernicus Capital Partners-firmie zarządzającej funduszami private equity w Polsce i na Bałkanach oraz funduszami NFI Octava i Piast. Reprezentował fundusze Copernicus w radach nadzorczych spółek portfelowych.W latach 2003-2005 pełnił funkcję prezesa zarządu NFI Piast S.A.

Linked in Piotr Miller

Krzysztof Kuźbik, Associate Partner, Avallon

Krzysztof Kuźbik

Partner

Od początku przemian gospodarczych w Polsce związany z doradztwem strategicznym oraz restrukturyzacją finansową przedsiębiorstw i banków. Przed przejściem na początku 2012 roku do AVALLON, związany z Grupą Commerzbanku, gdzie między innymi tworzył mBank, zarządzał oddziałem korporacyjnym i Departamentem Strategii BRE Banku oraz kierował pracami zespołu ds. Europy Środkowo-Wschodniej w Centrali Commerzbanku we Frankfurcie, a także był Członkiem Zarządu Banku Forum na Ukrainie. Poprzednio Wiceprezes Grupy Zarządzającej Łódź i Dyrektor Wykonawczy SRPBG Advisors. W latach 1997–1998 Doradca Prezesa PBG Bank. Wcześniej zatrudniony w IFC, gdzie kierował projektami prywatyzacyjnymi na Ukrainie.

Linke in Krzysztof Kuźbik

ZESPÓŁ AVALLON

Marcin Konarski, Dyrektor Inwestycyjny, Zespół Avallon

dr Marcin Konarski

Dyrektor Inwestycyjny

W zespole AVALLON od 2010 r. na stanowisku Dyrektora Inwestycyjnego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w spółce produkcyjnej na stanowisku Dyrektora Finansowego. Wcześniej Analityk Finansowy w spółce świadczącej usługi consultingowe. Doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Łódzkiego- 2010, magister ekonomii Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Uniwersytetu Łódzkiego- 2003, magister ekonomii Informatyka i Ekonometria UŁ-2002. Odpowiedzialny za projekt CEKO.

Agnieszka Pakulska, Dyrektor Inwestycyjny, Zespół Avallon

Agnieszka Pakulska

Dyrektor Inwestycyjny

W zespole AVALLON od 2006 roku, obecnie na stanowisku Dyrektora Inwestycyjnego. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego oraz studiów podyplomowych dotyczących finansów, rachunkowości oraz inwestycji kapitałowych. Zasiada w Radach Nadzorczych spółek portfelowych Funduszu. Odpowiedzialna za spółki Velvet CARE oraz MPS International.

Mirosław Janicki, Dyrektor Inwestycyjny, Zespół Avallon

Mirosław Janicki

Dyrektor Inwestycyjny

Z funduszem AVALLON związany od 2010. Ukończył studia ekonomiczne i MBA na Uniwersytecie Łódzkim i Uniwersytecie Maryland. Karierę zawodową rozpoczął jako nauczyciel akademicki na U.Ł. w obszarze ekonomiki przedsiębiorstw. Uczestniczył w tworzeniu pierwszego funduszu kapitałowego o charakterze restrukturyzacyjnym. Doradca przedsiębiorstw, autor wielu planów rozwojowych i wycen przedsiębiorstw. Posiada wieloletnie doświadczenie menadżerskie w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw. Uczestniczył w radach nadzorczych wielu spółek kapitałowych.

Marcin Stamirowski, Menedżer Inwestycyjny, Zespół Avallon

Marcin Stamirowski

Menedżer Inwestycyjny

W zespole AVALLON od 2002 roku. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego wydziału Marketingu i Zarządzania oraz studiów podyplomowych: w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie – Finanse i opodatkowanie przedsiębiorstw oraz na Uniwersytecie Łódzkim – Rachunkowość i zarządzanie finansowe.
Wcześniejsze doświadczenie zdobywał w Fabryce Wyrobów Frotowych i Kocowych ZWOLTEX S.A. Zasiada w Radach Nadzorczych spółek portfelowych Funduszu.

Piotr Paśnicki, Menedżer Inwestycyjny, Zespół Avallon

Piotr Paśnicki

Menedżer Inwestycyjny

Z zespołem AVALLON związany od 2008 roku. Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył szereg studiów podyplomowych związanych z rachunkowością i finansami, rynkiem kapitałowym oraz prawem spółek. Początkowo zatrudniony na stanowisku Młodszego Analityka, obecnie Menedżer Inwestycyjny. Specjalizuje się w projektach z sektora spożywczego i FMCG. Zasiada w Radach Nadzorczych spółek portfelowych Funduszu.

Tomasz Michoń, Menedżer Inwestycyjny

Tomasz Michoń

Menedżer Inwestycyjny

Dołączył do zespołu AVALLON w 2013 roku. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, kierunku Business Management. Pierwsze doświadczenia zdobywał w spółce PBW Hydro – Pomp świadczącej usługi w sektorze energetycznym. Zanim rozpoczął pracę w biznesie w 2011 roku odbywał praktyki w KPMG Transaction Services. Od 2012 roku jest wykładowcą Uniwersytetu Łódzkiego w Zakładzie Wyceny i Zarządzania Przedsiębiorstwa. Pełni funkcję członka Rady Nadzorczej ZABERD S.A.


Izabela Chamielec, Analityk inwestycyjny, zespół Avallon

Izabela Chamielec

Starszy Analityk Inwestycyjny

W zespole AVALLON od początku 2016 roku na stanowisku Analityka Inwestycyjnego. Posiada dyplom magistra Szkoły Głównej Handlowej i licencjat Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – Finanse i Rachunkowość. Karierę zaczynała w obszarze rachunkowości, analizy finansowej, oraz w projektach wycen i emisji papierów wartościowych. Doświadczenie zdobywała w dziale Analiz i Ratingów w Analizach Online S.A. na stanowisku Młodszego Analityka, a także w dziale zarządzania ryzykiem finansowym w EY oraz zespole bankowości inwestycyjnej firmy Bastion Group.

M.Brodziak

Marcin Brodziak

Starszy Analityk Inwestycyjny

Dołączył do zespołu AVALLON w 2016 roku. Absolwent Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, specjalność finanse. Pierwsze doświadczenia na rynku kapitałowym zdobywał jako trader w OSTC – firmie prop-tradingowej o zasięgu globalnym. Przez ponad dwa lata pracował w dziale audytu jednej z firm wielkiej czwórki, gdzie zajmował się badaniem sprawozdań finansowych spółek produkcyjnych i finansowych.

Mateusz Kacprzak, Analityk inwestycyjny, zespół Avallon

Mateusz Kacprzak

Starszy Analityk Inwestycyjny

Dołączył do zespołu AVALLON w 2016 roku. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, kierunków Analityka Gospodarcza oraz Rynek Finansowy na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym. Doświadczenie zdobywał m. in w bankowości inwestycyjnej w Rothschild, doradztwie strategicznym w The Boston Consulting Group oraz w bankowości detalicznej w departamencie produktów i usług mBanku. Zasiada w Radach Nadzorczych spółek portfelowych Funduszu.

 

 

 

Monika Mariańska, Dyrektor Korporacyjny, Zespol Avallon

Monika Mariańska

Dyrektor Korporacyjny

W zespole AVALLON od 2007 r. zajmuje stanowisko Dyrektora Korporacyjnego oraz pełni funkcję Compliance Officer funduszy Avallon MBO. Z zawodu prawnik z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze podmiotów gospodarczych. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Strategii Zarządzania Spółkami oraz HR. Obszarem jej szczególnych zainteresowań są zagadnienia ładu korporacyjnego oraz implementacja do polskiego systemu prawnego europejskich regulacji funkcjonowania funduszy inwestycyjnych.

Joanna Wiśniewska, Specjalista ds marketingu i PR

Joanna Wiśniewska

Menedżer ds. marketingu i PR

W zespole AVALLON od 2008 roku. Absolwentka wydziału Marketingu i Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz studiów podyplomowych Public Relations w Szkole Głównej Handlowej.
Na stanowisku Menedżera ds. marketingu i PR odpowiedzialna za komunikacje w funduszu.


Joanna Jach, Asystentka Zarządu, Zespół Avallon

Joanna Sekura

Menedżer Biura/Asystentka Zarządu

W zespole AVALLON od 2010 roku. Pełni funkcję Asystentki Zarządu. Absolwentka dziennikarstwa Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi oraz podyplomowych studiów historycznych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.